πολιτικές ισότητας

Δημογραφική Κρίση και Πολιτικές Ισότητας των Φύλων

Το δημογραφικό ζήτημα έχει δίκαια αναδειχθεί ψηλά στην ατζέντα το πολιτικών κομμάτων,  ως ένα πρόβλημα που επίμονα χρήζει αντιμετώπισης. Η ΕUROSTAT το 2016 δημοσίευσε μελέτη,… Read More »Δημογραφική Κρίση και Πολιτικές Ισότητας των Φύλων