Η ισότητα μεταξύ των ατόμων διαφορετικού φύλου

Η ισότητα μεταξύ των ατόμων διαφορετικού φύλου δεν είναι δεδομένη, δεν είναι ασήμαντη, δεν είναι άξια απαξίας.

Όλα τα άτομα έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση, αλλά οι γυναίκες παραμένουν σε μεγαλύτερα ποσοστά αναλφάβητες.

Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει ισότητα ευκαιριών για επαγγελματική σταδιοδρομία, όμως ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στρέφει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις τα άτομα ανάλογα με το φύλο τους.

Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι συντριπτικά περισσότερες από τους άνδρες εκπαιδευτικούς, όμως οι άνδρες διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης είναι συντριπτικά περισσότεροι από τις γυναίκες.

Γυναίκες και άνδρες μιλούν την ελληνική γλώσσα, όμως εκείνη αγνοεί τις γυναίκες ομιλήτριες, δικαστίνες, προεδρίνες και τους φοράει το επιβεβλημένο ένδυμα των ομιλητών, δικαστών, προέδρων.

Όλα τα άτομα πρέπει να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα στην εργασία, όμως οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία.

Οι γυναίκες διαθέτουν αντίστοιχα τυπικά προσόντα με τους άνδρες, όμως δεν αναλαμβάνουν σε υψηλό ποσοστό θέσεις ευθύνης στα επαγγελματικά τους περιβάλλοντα.

Η ισότητα στις αμοιβές είναι δίκαιη, όμως οι γυναίκες του ιδιωτικού τομέα αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους, αντίστοιχων προσόντων.

Η εναρμόνιση οικογενειακής με επαγγελματική ζωή είναι αναγκαία για το βιοπορισμό της οικογένειας, όμως οι γυναίκες συντριπτικά επωμίζονται την οικογενειακή φροντίδα.

Η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα είναι διαρκή ζητούμενα της κάθε κοινωνίας, όμως οι γυναίκες είναι θύματα των έμφυλων διακρίσεων, της βίας, της φτωχοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το δημοκρατικό πολίτευμα έχει ισχυροποιηθεί, όμως οι γυναίκες απουσιάζουν από την ενεργή πολιτική ζωή, υποεκπροσωπούνται στα υπουργεία, στο κοινοβούλιο, στις περιφερειακές και τοπικές διευθύνσεις.

Τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν κουλτούρες και γαλουχούν συνειδήσεις, όμως η γυναίκα προβάλλεται ως πρότυπο σεξουαλικής ικανοποίησης, και οικογενειακής φροντίδας, όχι ως πνευματική φυσιογνωμία, πολιτική ηγέτιδα, και επιτυχημένη επιχειρηματίας.

Η ισότης είναι ζητούμενη, είναι δείκτης δικαιοσύνης, θεμέλιο δημοκρατίας, αρωγός ανάπτυξης. Η ισότης συνυφαίνεται με τις αντιλήψεις της κοινωνίας, γίνεται βίωμα και αίτημα. Η ισότης έρχεται μέσα από τους πολίτες, από την ευαισθητοποίηση και τη δραστηριοποίηση. Η ισότης είναι μια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών που πιστεύουν στην αναγκαιότητα της, την οραματίζονται, την προωθούν, την προσεγγίζουν σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής.

Leave a Reply