Αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης – Πίσω ολοταχώς

Tις τελευταίες μέρες έχει προκληθεί πλήθος αντιδράσεων στην Τουρκία αλλά και εν γένει στο διεθνή χώρο, λόγω της αποχώρησης της γειτονικής χώρας από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Για να γίνει κατανοητή η ουσία αλλά και ο συμβολισμός μιας τέτοιας απόφασης, είναι σκόπιμο να αναφερθούν οι στόχοι της υπογραφής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των χωρών που την έχουν κυρώσει.

Η εν λόγω Σύμβαση ορίζει νομικά δεσμευτικούς κανόνες για την πρόληψη, την ποινική δίωξη και την εξάλειψη της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας. Προβλέπει τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών και μέτρων για την προστασία και την υποβοήθηση όλων των γυναικών, θυμάτων βίας. Ενώ υποχρεώνει τα κράτη να ενσωματώσουν στα εθνικά συντάγματα, ή σε άλλη προσήκουσα νομοθεσία, την αρχή της ισότητας μεταξύ των ατόμων διαφορετικού φύλου και να προβούν στην κατάργηση νόμων και πρακτικών οι οποίες συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών.

Η Τουρκία με την αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης επιδεικνύει απροκάλυπτη απροθυμία να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των γυναικών, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Οι γυναίκες μένουν έκθετες απέναντι στην έμφυλη βία, σε μία περίοδο που τα ποσοστά της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του covid 19 έχουν αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μία χώρα στην οποία η σεξουαλική κακοποίηση, η σωματική βία, ο εξαναγκασμός σε σύναψη γάμου, τα εγκλήματα της αποκαλούμενης «τιμής» και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι καθημερινή πραγματικότητα, η ισότητα δέχεται άλλο ένα μεγάλο πλήγμα.

Ένα μεγάλο σφάλμα που θα μπορούσε να γίνει, είναι να θεωρηθεί ότι μία τέτοια απόφαση πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο στη γείτονα χώρα. Η Τουρκία με αυτήν την κίνηση στέλνει παγκόσμιο μήνυμα ενάντια στην ισότητα των ατόμων, δημιουργεί ανοχή σε βίαιες νοοτροπίες και γαλουχεί τις έμφυλες διακρίσεις. Συνεπώς, μία τέτοια αποχώρηση σηματοδοτεί τη γενικότερη παλίνδρομη πορεία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία πρέπει να στηλιτευθεί και να αντιμετωπιστεί στην πράξη, ώστε να μη γυρίσουμε πίσω ολοταχώς.

Δημοσιεύτηκε στην ενημερωτική σελίδα #creta24

Leave a Reply